SVEDEBO


Föreningslokal i Svartbäck, Pyttis,
Svartbäcksvägen 392
(c20km till Kotka och c120km till Helsingfors)

Seurantalo Purolassa, Pyhtäällä,
Purolantie 392
(n20km Kotkaan ja n120km Helsinkiin)


SVEDEBO kan hyras till
BRÖLLOP, FÖDELSEDAG, MARKNAD, MÖTE MM

SVEDEBO voidaan vuokrata
HÄITÄ, SYNTYMÄPÄIVIÄ, MARKKINOITA, KOKOUKSIA TMS VARTEN


Ring och fråga om mera information!
Soita ja kysy lisää!

Ordförande / Puheenjohtaja
Mona Sissi 050 - 347 4959

Sekreterare / Sihteeri
Eivor Hentunen 040 - 740 7063
HUSETS HISTORIA
Huset är byggt med talko och donationer.
Byggnads komitteen tillsattes tre dagar efter grundande möte (5.3 1916) alltså 8.3. Marken köptes den 19.3 1916 och
konstnären Armas Esti från Tuskas gjorde ritningarna.
Den ursprungliga lokalen stod färdig för invigningsfest i augusti 1916.
På 1950 talet byggdes huset om och invigningen skedde 1960 den 8.5.
Soareer, läskretsar, danser och olika festligheter har ordnats i lokalen
År 1996 har man byggt inne toaletter och dragit kommunala vatten till köket med donationer från konstsamfundet 2003 och 2006.
Också tidigare har det finansiella läget varit stramt men med talko har man övervunnit svårigheterna.
År 2009 var vi med i suomi meloo evenemang och f.o.m året 2010 har vi samlat in pengar med att hålla marknaden 1-2 gånger i året.
F.o.m. året 2012 har Pyhtään Harrastajateatteri ry hyrt ut huset till sommarteater aktivitetet. På grund av det har vi expanderat vår parkeringsplats.
2015-2016 har huset målats både in och ut med hjälp av talko.
2019 hållde föreningen några dans på dagen och en gång kvällsdans men Erkki Eräs.
År 2020 kom det Covid-19 och slutade all verksamhet.
2.10.2021 bjöd vi på kaffe och kaka till medlemmarna på grund av att Svedebo fyllde 1.10.2021 105 år.TALON HISTORIA
Talo on rakennettu talkoilla ja lahjoituksilla.
Rakennuskomitea syntyi kolme päivää perustamiskokouksen (5.3.1916) jälkeen, eli 8.3. Tontti on ostettu 19.3.1916 ja
taiteilija Armas Esti Tuuskista teki piirustukset.
Alkuperäinen talo oli valmis vihkimisjuhlaa varten elokuussa 1916.
1950 -luvulla rakennettiin talo uudestaan ja vihittiin käyttöön 8.5.1960.
Talossa on järjestetty teatteriesityksiä, lukuseuroja, tansseja ja erilaisia juhlatilaisuuksia siitä lähtien.
Vuonna 1996 rakennettiin sisä wc sekä vedettiin kunnallinen vesi keittiöön taiteilijayhdistykseltä saamilla lahjoituksilla 2003 ja 2006.
Myös aikaisemmin on ollut rahoitusvaikeuksia mutta talkoilla olemme voittaneet vaikeudet.
Vuonna 2009 olimme mukana suomi meloo tapahtumassa ja vuodesta 2010 lähtien on rahaa kerätty pääsosin pitämällä markkinoita 1-2 kertaa vuodessa.
2012 lähtien on Pyhtään Harrastajateatteri ry vuokrannut taloamme kesä teatteri toimintaan. Sen myötä olemme myös suurentaneet paikoitus aluetta.
2015 - 2016 on taloa maalattu sekä ulkoa että sisältä talkoo voimin.
2019 pidettiin yhdistyksen järjestämänä muutamat päivätanssit ja Erkki Erään tahdissa yhdet iltatanssit.
Vuonna 2020 tuli Covid - 19 pandemia ja vei kaiken toiminnan.
2.10.2021 oli jäsenille tarjolla kakkua ja kahvia Svedebon täytettyä 1.10.2021 105 vuotta.