Svartbäck Allmogeförening i Pyttis r.f

Mötes hyra / kokousvuokra     70 €

Svedebo för tillställning sommartid / kesävuokra     150 €

Svedebo för tillställning vintertid / talvivuokra     170 €
(ingår ej snö plogning / ei sisällä lumenaurausta)

Uthyrning av kärl till andra platser / astiavuokra muualle     30 €
(ifall sönder ersätts av hyresgästen / vuokraaja korvaa rikkoutuneet astiat)

Extra el avgift då extrem elförbrukning /
ylimääräinen korvaus jos kova sähkönkulutus   20 € dygn / päivä

Elsäkring 25 amp ingår ej i hyran ifall söndras /
sulake 25 amp korvattava jos rikkoutuu

                                                  Site design Jane Salama